Duxan surəsi

44:17

And olsun ki, Biz onlardan əvvəl Fir´on qövmünü imtahana çəkmişdik. Onlara möhtərəm bir peyğəmbər (Musa) gəlmişdi.