Duxan surəsi

44:14

Onlar isə ondan üz çevirib belə dedilər: "(Bu başqası tərəfindən) öyrədilmiş bir divanədir! (Özü heç bir şey bilmir, Qur´anı kimsə ona öyrədir)".