Duha surəsi

93:8

Səni yoxsul ikən tapıb dövlətli etmədimi?!