Duha surəsi

93:6

Məgər O səni yetim ikən tapıb sığınacaq vermədimi?!