Duha surəsi

93:5

Həqiqətən, Rəbbin sənə (qiyamət günü ən uca şəfaət məqamı, Cənnətdə tükənməz ne´mətlər) bəxş edəcək və sən (Ondan) razı qalacaqsan!