Duha surəsi

93:4

Şübhəsiz ki, axirət sənin üçün dünyadan daha xeyirlidir!