Cinn surəsi

72:6

Həqiqətən, (Cahiliyyət dövründə) bə´zi insanlar bir para cinlərə pənah aparır, bununla da onların təkəbbürünü (azğınlığını) artırırdılar (cinlər özləri haqqında çox böyük fikirlərə düşürdülər).