Cinn surəsi

72:26

Qeybi bilən ancaq Odur və Öz qeybini heç kəsə əyan etməz;