Cinn surəsi

72:25

De: "Mən sizin qorxudulduğunuz əzabın yaxın olduğunu, yaxud Rəbbimin onun üçün uzun bir müddət tə´yin edəcəyini bilmirəm!