Casiyə surəsi

45:7

Yalana dadanmış, günaha düşkün hər kəsin vay halına!