Casiyə surəsi

45:36

(Və´dinə sadiq qalaraq mö´min bəndələrinə verdiyi ne´mətlərə və kafirləri, azğınları düçar etdiyi əzaba görə) göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun!