Casiyə surəsi

45:32

(Sizə: ) "Allahın (ölüləri dirildəcəyi barədəki) və´di haqdır və o saata (qiyamətin qopacağına) heç bir şəkk-şübhə yoxdur!" - deyildiyi zaman: "O saat nədir, bilmirik! Onun ancaq bir zənn (güman) olduğu qənaətindəyik. Biz (qiyamətin qopacağına) əmin deyilik!" - deyə cavab verdiniz.