Casiyə surəsi

45:3

Həqiqətən, göylərdə və yerdə mö´minlər üçün ibrətlər vardır!