Casiyə surəsi

45:27

Göylərin və yerin hökmü ancaq Allahın əlindədir. Qiyamət qopacağı gün - məhz o gün batil danışanlar (Allaha iftira yaxanlar) ziyana uğrayacaqlar!