Buruc surəsi

85:8

Onlardan (mö´minlərdən) yalnız yenilməz qüvvət sahibi, (hər cür) şükrə (tə´rifə) layiq olan Allaha iman gətirdiklərinə görə intiqam alırdılar.