Buruc surəsi

85:7

(Öz əsgərlərinin) mö´minlərin başlarına gətirdiklərinə (müsibətlərə) tamaşa edirdilər.