Buruc surəsi

85:5

O xəndəklər ki, çırpı ilə alovlandırılmışdı.