Buruc surəsi

85:4

(Nəcrandan İsaya iman gətirmiş kimsələri yandırıb külə döndərən) xəndək sahibləri (lə´nətə düçar olub) qətl edildilər.