Buruc surəsi

85:21

Xeyr, o (şe´r deyil) şanlı-şərəfli Qur´andır!