Buruc surəsi

85:20

Onların bütün ixtiyarı Allahın əlindədir!