Buruc surəsi

85:2

And olsun və´d olunmuş günə (qiyamət gününə);