Buruc surəsi

85:18

Fir´on və Səmud (ordularının)?