Buruc surəsi

85:17

(Ya Peyğəmbər!) Orduların xəbəri gəlib sənə çatdımı?-