Buruc surəsi

85:15

Ərşin sahibi də, şanlı-şərəfli olan da Odur!