Buruc surəsi

85:14

(Bəndələrini) çox bağışlayan, çox sevən də Odur.