Buruc surəsi

85:12

Həqiqətən, sənin Rəbbinin intiqamı çox şiddətlidir!