Beyyinə surəsi

98:7

İman gətirib yaxşı əməllər edənlər isə yaradılmışların ən yaxşılarıdır.