Beyyinə surəsi

98:4

Kitab əhli yalnız özlərinə açıq-aydın dəlil (Peyğəmbər və Qur´an) gəldikdən sonra (dində) ayrılığa düşdülər (onlardan kimisi Peyğəmbərə iman gətirdi, kimisi onu inkar etdi, kimisi də şəkk-şübhə içində qaldı).