Beyyinə surəsi

98:3

O səhifələrdə doğru-dürüst hökmlər vardır.