Bəqərə surəsi

2:9

Onlar elə güman edirlər ki, (qəlblərində olan küfrü gizlətməklə) Allahı və mö´minləri aldadırlar. Bilmirlər ki, əslində ancaq özlərini aldadırlar.