Bəqərə surəsi

2:65

Həqiqətdə siz bilirsiniz ki, içərinizdən bə´zi kəslər şənbə günü (Davud zamanında şənbə günü balıq ovunun qadağan edilməsi) haqqında olan əmrdən kənara çıxdılar. Biz də onlara: "(Zəlil və) həqir meymunlar olun!" - dedik.