Bəqərə surəsi

2:50

(Yadınıza salın ki) Biz sizdən ötrü dənizi yarıb sizə nicat verdik və Fir´onun adamlarını siz baxa-baxa suda qərq etdik.