Bəqərə surəsi

2:47

Ey İsrail övladı! Sizə bəxş etdiyim ne´mətimi və sizi (vaxtilə əcdadınızı) bütün aləmlərdən (başqa insanlardan) üstün tutduğumu yadınıza salın!