Bəqərə surəsi

2:42

Siz bilə-bilə haqqı batillə qarışdırmayın, haqqı gizlətməyin!