Bəqərə surəsi

2:41

Sizin əlinizdəkini (Tövratı) təsdiqləyici kimi göndərdiyimə (Qur´ana) iman gətirin! Onu inkar edənlərin əvvəlincisi siz olmayın! Mənim ayələrimi (Tövratdakı hökmlərimi) ucuz qiymətə (dəyərsiz dünya malına) satmayın və ancaq Məndən qorxun!