Bəqərə surəsi

2:194

(Döyüş) haram olan ay [hicrətin 7-ci ilinin zülqə´də ayı) (döyüş)] haram olan ay (hicrətin 6-cı ilinin zülqə´də ayı) müqabilindədir. Hörmətlər qarşılıqlıdır.Sizə qarşı həddini aşanlara siz də həmim ölçüdə həddi aşın (cavab verin).Allahdan qorxun (qədərindən artıq əvəz çıxmayın) və bilin ki, Allah müttəqilərlədir.