Bəqərə surəsi

2:172

Ey iman gətirənlər! Sizə verdiyimiz rüzilərin (təmiz və) halalından yeyin! Əgər Allaha ibadət edirsinizsə, (bu ne´mətlərə görə) Ona şükür edin!