Bəqərə surəsi

2:162

Onlar həmişəlik lə´nət içərisində qalarlar. (Qiyamətdə) onların əzabı əskilməz və üzlərinə də baxılmaz (üzrləri qəbul olunmaz).