Bəqərə surəsi

2:161

Kafir olanlara və kafir olaraq ölənlərə Allahın, mələklərin və bütün insanların lə´nəti olsun!