Bəqərə surəsi

2:159

Kitabda (Tövratda) insanlara aşkar etdiyimiz dəlillərdən sonra göndərdiyimiz nişanələri və doğru yol göstərən ayələrimizi gizlədən kimsələr Allahın lə´nətinə düçar olar və bütün lə´nət edə bilənlər də onlara lə´nət oxuyar.