Bəqərə surəsi

2:13

Onlara: "Başqaları (mühacir və ənsar) iman gətirdikləri kimi siz də iman gətirin!" -deyildiyi zaman (öz aralarında): "Biz də səfehlər (ağılsızlar) kimi iman gətirək?" -deyə cavab verirlər. (Ey mö´minlər!) Agah olun ki, səfeh onların özləridir, lakin (bunu) bilmirlər.