Bəqərə surəsi

2:127

Onu da yadına sal ki, İbrahim və İsmail evin (Kə´bənin) bünövrəsini ucaltdıqları zaman: "Ey Rəbbimiz! (Bu xeyirli işi) bizdən qəbul et, Sən, doğrudan da, (hər şeyi) eşidənsən, bilənsən!" - deyə dua etdilər.