Bəqərə surəsi

2:122

Ey İsrail övladı! Sizə verdiyim ne´mətimi və sizi (əcdadınızı) aləmlər üzərinə (bütün ümmətlərə) üstün etdiyimi xatırlayın!