Bəqərə surəsi

2:12

Bilin ki, onlar fəsad törədəndirlər, lakin (bunu) dərk etmirlər.