Bəqərə surəsi

2:119

(Ya Rəsulum!) Biz səni (mö´minlərə) haqq ilə (Qur´anla) müjdə verməyə və (kafirləri) qorxutmağa gondərdik. Cəhənnəm əhli barəsində isə sən sorğu-suala tutulmayacaqsan.