Bəqərə surəsi

2:11

Onlara: "Yer üzündə (küfr və günah işlədərək, mö´minləri aldadaraq) fəsad törətməyin!"-dedikdə: "Bizim işimiz ancaq yaxşılıq etməkdir", -deyə cavab verirlər.