Bəqərə surəsi

2:104

Ey iman gətirənlər! "Raina" deməyin (bu söz ərəb dilində "bizi qoru", "bizdə gozün olsun", "bizə bax", "bizi gözlə", "bizə qayğı və ehtiram göstər", mə´nalarında işləndiyi halda, ibrani dilində yuxarıdakı mə´nalarla yanaşı, "bizə çobanlıq et", "bizim çobanımız"; "ay səfeh" mə´nalarında da işlədilir. Yəhudilər həmin sözdən Peyğəmbərə qarşı bir istehza vasitəsi kimi istifadə edirdilər), "unzurna" söyləyin! (Allahın hökmünü) eşidin! Kafirləri şiddətli əzab gözləyir.