Bələd surəsi

90:9

Eləcə də bir dil və qoşa dodaq (vermədikmi)?!