Bələd surəsi

90:8

Məgər Biz ona iki göz vermədikmi?!