Bələd surəsi

90:7

Məgər o heç kəsin onu görmədiyini güman edir?!